De groenste wijk van Leiden

Op maandag 9 november 2015 zijn de conclusies van de consultatie avond over de aanpassingen van de kruispunten in de Ringweg Merenwijk in de werkgroep verkeer en mobiliteit van de wijkvereniging i.o. besproken.
Deze werkgroep, bestaande uit inwoners van de Merenwijk en een vertegenwoordiger van het bestuur, hebben de door de gemeente getoonde alternatieven naast de opmerkingen die uit de consultatie kwamen gelegd. Ze zal de gemeente adviseren om vooral naar het doel van de aanpassingen te kijken, en niet bij voorbaat voor de duurste oplossing te kiezen.

Op maandag 16 november 2015 is er een inloop avond over de effecten van de plannen voor de aansluiting Merenwijk-Willem de Zwijgerlaan op verkeersintensie, lucht- en geluidvervuiling.

Tijd: 19:00-21:00

Locatie: Tweelinghuis, Tweelingstraat 4, Leiden.

De kruispunten bij Ketelmeerlaan/Gooimeerlaan en Ketelmeerlaan/IJsselmeerlaan hebben al tot veel discussie geleid.

De Wijkvereniging heeft aangegeven dat zij wil meepraten over de uitwerking van de plannen. Op korte termijn zullen de resultaten van de consultatie avond binnen de werkgroep worden besproken, en wordt daar bepaald wat wij aan de betreffende wethouder mee zullen geven.

Meepraten? Stuur ons een e-mail op

Mevr Hetty Laterveer, inwoonster van de Horsten in de Merenwijk, heeft donderdag 29 oktober 2015 de groene duim gewonnen. Deze prijs, uitgereikt door wethouder de Wit, heeft zij gekregen voor haar inzet voor de buurttuin Slaaghwijk.

Hetty geeft aan dat hulp in de tuin welkom is, de tuin is natuurlijk een buurttuin voor de inwoners!

Geinteresseerd? Neem contact met ons op via en wij brengen u in contact met mevr Laterveer.

Het Broekpad, het fietspad dat dwars door de wijk heen gaat, wordt een voorrangsroute. Autoverkeer op de Veluwemeerlaan moet voortaan voorrang verlenen aan fietsers die via dit pad de weg oversteken.