De groenste wijk van Leiden

skyline leiden2040

groenestad Weergave van de 'verhaallijn' Groene en Gezonde Stad
Leiden bouwt flink: woningen, wegen, af en toe iets groen. Telkens zijn er plannen voor één, twee of drie jaar verder. Maar nadenken over de langere termijn gebeurt ook! Al geruime tijd is de gemeente bezig met 'Visie 2040', ofwel het vormen van een idee hoe de stad er in 2040 uit zal zien. Iedereen mag daarover meedenken. Dus wie meent goede ideeën te hebben over de verdere ontwikkeling van de stad, moet vooral zijn/haar stem nú laten horen.

Door de coronapandemie verloopt het proces rond Visie 2040 anders dan aanvankelijk gedacht. Er was op 27 oktober een 'webtalk', ofwel een online bijeenkomst over de visie. Een film van die webtalk (1 uur, 37 minuten) is alsnog bekijken. Handiger is om eerst zelf de Visie 2040 te downloaden (5,8 MB) en de 32 pagina's met veel afbeeldingen in te kijken. Daarop reageren kan nog tot uiterlijk 11 november. Of lees meer info over de visie op de website van de gemeente Leiden.

Duidelijke keuzes, voorlopig vage invulling

Als het gaat om stedebouwkundige planning, is een 'visie' gewoonlijk nog vrij vaag; er staan misschien wel duidelijke keuzes in, maar concrete beslissingen liggen dan zeker nog niet vast. Er is immers nog veel discussie mogelijk. Vast staan al wel enkele uitgangspunten: 7 'Leidse waarden' en 6 'verhaallijnen'. De zeven Leidse waarden zijn:

  • Kennismaken, delen, overdragen
  • Verbondenheid met elkaar
  • Compact en nabij
  • Groen versterken
  • Historie koesteren
  • Waterstad
  • De stad is van ons allemaal.

De zes verhaallijnen vallen min of meer samen met die waarden.

Enquete

De volgende stap in de wording van de Visie 2040 is het opvragen van reacties van Leidenaren via een enquete. Die enquete is te bereiken via deze link, maar om die enquete te kunnen invullen is het nodig eerst in te loggen of een account aan te maken. Het vergt helaas wat scrollen en klikken om alles te zien te krijgen.

In de huidige versie van Visie2040 speelt de Merenwijk slechts een bijrol. Het kan daarom goed zijn om na te denken over hoe de Merenwijk er over twintig jaar uit zo moeten zien.

Op het eiland De Strengen vinden flinke werkzaamheden plaats vanaf eind oktober tot eind 2020. Dit als onderdeel van de 'natuurontwikkeling' die de gemeente Teylingen graag ziet op dit deel van haar grondgebied. Om die reden kan het westelijke deel soms zijn afgezet voor wandelaars. Een uitgebreide toelichting op deze plannen is te vinden op de website kagerzoom.info.
Een handig overzicht is te zien op een grote tekening-in-vogelvlucht; hieronder staat een kleine versie, klik erop voor een grotere variant.

Kagerzoom Strengen

zonnepanalenhuizenOp donderdag 29 oktober om 20.00 uur organiseert bewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk (DEM) een online informatieavond. DEM heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de duurzame energiebronnen in de wijk. Het bureau dat het onderzoek uitvoerde, licht de uitkomsten van het onderzoek toe. Die resultaten zijn interessant omdat ze inzicht geven in hoe de Merenwijk in de toekomst verwarmd zou kunnen worden, als we dat niet met aardgas willen doen.

Geef je op via , dan ontvang je een link naar de bijeenkomst

Odensehuis LeidenOok de Merenwijk ken sinds twee jaar een zogeheten Odensehuis. Dat is een inloophuis voor beginnend dementerenden en hun mantelzorgers. Mensen kunnen vrijblijvend in de huiskamer binnenlopen om ervaringen uit te wisselen, samen activiteiten te ondernemen en met elkaar te lunchen.

Odense is een plaats in Denemarken, waar het eerste Odensehuis ooit werd opgericht. Het Odensehuis LEO (Leiden En Omstreken) is te vinden in de Rosmolen 28 (in de passage nabij AH) en is iedere dinsdag en woensdag geopend van 10.00 - 15.00 uur.
Loop er gerust eens binnen. Meer informatie is te vinden bij Incluzio (voorheen Radius) of mail naar coördinator Wilhelmies Giessen,

 

willemdezwijgerlaan omleidingHet asfalteren van de Willem de Zwijgerlaan gebeurt niet op 22 - 26 oktober, maar op 12 - 15 november en van 23 - 25 november. Reden is dat er in oktober ook wordt gewerkt aan de Stierenbrug in Leiderdorp, en dat zal leiden tot extra verkeer juist over de WdZ-laan. Deze samenloop van werk kon ontstaan omdat de WdZ-laan wordt vernieuwd in opdracht van de gemeente Leiden, terwijl aan de brug wordt gewerkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Het stuk Willem de Zwijgerlaan tussen Gooimeerlaan en IJsselmeerlaan wordt nu geasfalteerd vanaf donderdagavond 12 november 20 uur tot zondagochtend 15 november. Op vrijdag 13 november is de weg wel open van 06 uur 's ochtend tot 20 uur 's avonds. Het doorgaande verkeer over de WdZ-laan zal deels worden omgeleid via de Merenwijk (maar dus niet tijdens de markt op vrijdag).

Het stukje Willem de Zwijgerlaan vanaf de IJsselmeerlaan tot en met de Zijlbrug wordt vernieuwd gedurende drie nachten: op maandag 23 november tot en met woensdag 25 november, telkens vanaf 20 uur 's avonds tot 06 uur 's ochtends.

Drie bruggen tussen Leiden en Leiderdorp

De Stierenbrug (of Leiderdorpse brug) vormt de verbinding tussen de Hoge Rijndijk en de Persant Snoepweg. Het is een belangrijke verbinding over water tussen Leiden en Leiderdorp. De twee andere verbindingen zijn de Spanjaardsbrug aan het einde van de Lage Rijkdijk en de Zijlbrug in de Willem de Zwijgerlaan.

Broekweg VeluwemeerHet kruispunt Broekweg-Veluwemeerlaan wordt aangepast, zo heeft de gemeente Leiden laten weten. Reden is dat er de afgelopen jaren te vaak ongelukken en bijna-ongelukken gebeurden. Het nieuwe ontwerp voor het kruispunt is volgens de gemeente tot stand gekomen in overleg met de Wijkvereniging Merenwijk, de Fietsersbond, de Voetgangersbeweging en de politie. Maar dat 'in overleg' geeft een vals beeld, want de wijkvereniging had een ánder voorstel bepleit.

De wijkvereniging stelde voor om terug te gaan naar de situatie zoals die tot in 2014 was: met een slinger in de weg voor het autoverkeer, wat een tempoverlaging en oplettendheid afdwong. Ook in het fiets/voetpad zat een slinger, er was een zebra voor de voetgangers en markeringsstrepen zonder voorrang voor de fietsers.

Wat de gemeente nu wil is voorrang voor auto's op bijna-rechtdoorgaande rijstroken, maar wel met verkeersdrempels om de snelheid af te remmen. De kruisende fietsroute krijgt juist een slinger, zodat het fietspad bijna haaks over de weg gaat; dit geeft beter zich voor iedereen. Voetgangers krijgen pal naast het fietspad een gemarkeerde oversteekplaats (geen zebra), met midden op de weg, tussen beide rijstroken in, een rustpunt. De nu bestaande zebra wordt verplaatst naar de dichtbij geleden bushaltes.

kruising broekweg veluwemeerDe nieuw aan te leggen situatie.

veluwemeerlaanZo is het nu.

stremming wdz 19okt20Het stukje Willem de Zwijgerlaan vanaf de Merenwijk naar het station is van donderdagavond 15 tot maandagochtend 19 oktober voor autoverkeer gedeeltelijk gestremd wegens vernieuwing van het asfalt. De weg wordt niet helemaal afgesloten, maar er is slechts één rijbaan beschikbaar. Op vrijdag 16 oktober is de weg overdag gewoon beschikbaar, maar vanaf 20 uur gaan de werkzaamheden verder. Het tunneltje onder het spoor, richting Oegstgeest, wordt helemaal afgesloten.

Hieronder staat een brief die is bezorgd bij de omwonende van de WdZ-laan, met meer informatie over de werkzaamheden en de gevolgen voor het autoverkeer.

riet kaalgemaaidDe rietvelden op het Joppe-eiland De Strengen zijn op maandag 5 oktober helemaal kaal gemaaid. Dit tot schrik van veel wandelaars die het zagen gebeuren, en zich afvroegen wat de zware machines nu weer kwamen doen in dit uitloopgebied van de Merenwijk. De Wijkvereniging Merenwijk heeft daarom een bozige brief gestuurd aan de gemeente Teylingen waarin wordt gevraagd waarom er wéér niet tijdig is gecommuniceerd over de werkzaamheden.

Gemeente Teylingen

Het hele gebied ten noorden van de Merenwijk behoort tot de gemeente Teylingen. Die gemeente heeft diverse plannen om dat gebied 'te ontwikkelen'. Zo werd eerder dit jaar tot veler verrassing en ergernis het fiets/wandelpad bij de molen verlegd waardoor het schapenweitje moest verdwijnen. Voor het bestuur van de wijkvereniging was dat aanleiding om met Teylingen in gesprek te gaan. Afgesproken werd toen om voortaan beter te communiceren bij andere ingrepen, door hierover tijdig te publiceren op de website kagerzoom.info.

Verrast

"Wij hebben tot op heden geen informatie ontvangen, noch op de website gezien, omtrent de planning van werkzaamheden en communicatie", schrijft de wijkvereniging aan de gemeente Teylingen. "Wij zijn dus verrast over de activiteiten van vanochtend. Graag horen wij meer van u."
Zodra er een reactie bekend is, zullen we die hier melden.