De groenste wijk van Leiden

kopermolen papiermolenDe supermarkt Lidl zal verhuizen naar de Papiermolen en in de plaats daarvan komen er extra woningen en 'recreatieve of maatschappelijke voorzieningen'. Dat is een belangrijk onderdeel van de plannen die Kopermolen-eigenaar Van der Vorm Vastgoed heeft voor de vernieuwing van het winkelcentrum. Dit staat in de 'Samenwerkingsovereenkomst' die is gesloten tussen Van der Vorm en de gemeente Leiden.

Afgesproken is dat Van der Vorm de directe omgeving van het winkelcentrum zal verbeteren terwijl de gemeente het wat ruimere gebied daaromheen onder handen zal nemen. Al deze voornemens zijn uitgewerkt in onderdeelsplannen, die echter nog niet openbaar beschikbaar zijn. Daarom is ook nog niet duidelijk wáár aan de Papiermolen de nieuwe Lidl komt; wel krijgt die winkel een daktuin.

Met deze samenwerkingovereenkomst komt er eindelijk weer enige voortgang rondom de vernieuwing van winkelcentrum de Kopermolen en het kerngebied van de Merenwijk. Een volgende stap is het maken van een 'Programma van eisen', op basis van het veelbesproken 'gebiedspaspoort'. Dit program van eisen zal 'in de tweede helft van 2020' tot stand moeten komen.

Meer informatie: lees of download de Samenwerkingsovereenkomst.

[Update 24 juli] De afsluiting van het fietspad bij het oude postkantoor gaat in op dinsdag 18 augustus. Omleidingsroutes zullen worden aangegeven. Daarbij wordt niet gekozen voor de meest logische (korte) omleiding via de andere zijde van de Schipholweg – men wil die route ontzien. De bouwer spreekt over omleidingsroutes via de Maredijkbuurt en het centrum.
Echter, voor wie naar het station wil, is een andere voordehandliggende route via de Boerhaavelaan.
Meer informatie over dit project is ook te vinden op de speciale website schipholweg130.nl [einde update]

De fietsroute vanuit de Merenwijk naar het station via het Stadspolderpad is vanaf 8 juli deels geblokkeerd. Vanaf dat moment worden voorbereidigen getroffen voor de afbraak van het oude postkantoor. Op die plek zal het fietspad soms zijn afgesloten. Wanneer de echte afbraak begint, is nog niet bekend; het afbreken gaat ongeveer twee maanden duren. Daarna start de nieuwbouw, waardoor het fietspad tot halverwege 2022 zal zijn afgesloten.

Fietsers hoeven door de afsluiten van een deel van de route niet veel om te rijden: dat kan aan de andere kant van de Schipholweg. Dat betekent wel tweemaal een extra stoplicht. Of kies voor de route via de Boerhaavelaan. Meer informatie over dit bouwproject is te vinden op de website van bouwer Boule & van Eesteren. Daar is het ook mogelijk je op te geven voor de ontvangst van een nieuwsbrief over dit project.

Op de plek van het oude postkantoor komt de nieuwe brandweerkazerne plus 140 appartementen. Ofschoon er ter plekke tot 70 meter hoog mag worden gebouwd, telt dit nieuwe appartementencomplex slechts vijf bouwlagen, zodat het circa 15 meter hoog zal zijn.

appartementen schipholweg

Twee buurttuinen en het voedselbos in de Merenwijk zijn openlijk toegankelijk op zaterdag 20 en zondag 21 juni. In heel Leiden doen twaalf buurtuinen mee aan de 'Open Buurttuinendag 2020'. In de buurttuinen worden altijd bloemen geteeld, en meestal ook wat groente of fruit. In het voedselbos Okkerheide staan zelfs heel veel eetbare gewassen.

LeidschDaglad fietsplankleinDe gemeente Leiden heeft een uitgebreid plan gemaakt voor verbetering van de fietsroutes door de hele stad. Ook voor de Merenwijk zijn er diverse voorstellen voor een verdere verbetering van de verbindingen per fiets, onder meer ook voor de Broekweg. De voorstellen van de gemeente liggen nu ter inzage en zijn te downloaden. Inspraak erop is mogelijk tot 9 juli; dat kan via een kant-en-klaar inspraakformulier.

Maandag 11 mei hadden de wijkvereniging en de Stichting Broek- en Simontjespolder  in Teylingen een gesprek over Kagerzoom met wethouder Hooij, gemeentesecretaris Covers, de projectleider en de toezichthouder op de uitvoering. Belangrijkste agendapunt was het gebrek aan communicatie over de werkzaamheden.

Merenwijkers zijn de afgelopen weken verrast door het tijdelijk afsluiten van de route rondom het golfterrein, het verwijderen van het schapenweitje en de afsluiting van de Strengen en Tengnagel. Voor het bestuur van Wijkvereniging Merenwijk is dat aanleiding om de gemeente Teylingen te vragen om opheldering. In een lange brief, verstuurd op vrijdag 24 april, vraagt de wijkvereniging om uiterlijk 30 april duidelijkheid te geven over wat Teylingen nu precies wil met het gebied Kagerzoom. Die gemeente legt dat deels uit op de website kagerzoom.info. Er zijn verder weliswaar informatie- en inspraakbijeenkomsten geweest, erkent de wijkvereniging, maar wat er met alle opmerkingen is gedaan, is nooit goed duidelijk gemaakt. Hieronder de integrale tekst van de brief.

Geacht college van B&W en gemeenteraad van Teylingen, cc projectleider,

schapenweitjeHet schapenweitje dat plaats zou moeten maken voor een draslandje.Het kleine weitje bij de Broekdijkmolen, waar schapen, kippen en soms andere dieren lopen, dreigt te verdwijnen. De gemeente Teylingen vindt het rommelig, en wil graag een andere indeling. Dit tot groot verdriet van molenaar Ben Hoogduin én van veel bewoners van de Merenwijk die de dieren graag even zien tijdens een wandeling rond het golfbaanterrein. Daar komt nog bij dat tijdens het verwijderen van de weide het wandelpad tijdelijk gesloten kan zijn.

Project Kagerzoom

Al deze veranderingen maken deel uit van het 'project Kagerzoom'. Daarmee wil de gemeente Teylingen het gebied rond de Kagerplassen, dus ook de Strengen en Tengnagel ('Hazeneiland') gaan 'ontwikkelen'. Het zou meer geschikt moeten worden voor recreatie. Meer informatie daarover staat al enkele jaren te vinden op de speciaal daarvoor ingerichte website kagerzoom.info.

dansblok deliveryNaar een theater gaan zit er voorlopig niet in – maar het theater kan wel naar u toe komen! De organisatie DansBlok kan een korte dansvoorstelling komen geven bij u in de straat of op een pleintje. Zij doen dit in Rotterdam en Leiden. Het gaat naar keuze om een energieke of juist kalme dans, door één danser(es) of een duo. Bijzonder is ook dat de betaling naar keuze is: betaal wat het u waard is. Van dat bedrag gaat ook nog eens de helft naar het Rode Kruis.

DansBlok verzorgde al vaker dansvoorstellingen. Vaak in theaters, maar ook wel buiten op straten of pleinen. Nu we in 'corona-tijd' onderling afstand moeten houden, willen de dansers 'op een andere manier in contact komen' met het publiek. Zij doen dansimprovisaties van 5 tot 10 minuten, in hun eentje of met z'n tweeën. Eventueel op muziek die de aanvrager zelf noemt. Zo'n presentatie noemen zij 'DansBlok Delivery'.

Een aanvraag kan tot en met 28 april worden gedaan op de website van DansBlok.