De groenste wijk van Leiden

webinar energieStoppen met gas en olie, en overstappen naar duurzame energiebronnen is nodig, maar dat kan en moet op een andere manier dan de gemeente Leiden voorstelt. Dat vinden veel Merenwijkers en Leidenaren. In de Merenwijk leidde dit besef al tot de oprichting van de groep 'Tegengas'. De wijkvereniging Houtkwartier is het hier van harte mee eens en organiseert nu een stadsbreed online overleg over dit onderwerp: het webinar Manifest Energietransitie, op 12 januari 2022. Iedereen kan daaraan meedoen.

Volgens wijkvereniging Houtkwartier is de 'Transitie Visie Warmte', die de gemeente Leiden op 15 oktober presenteerde, zeer onvolledig en niet erg realisitisch. Het is voor bewoners vaak onduidelijk wat zij zelf moeten doen, wat ze wel of niet mogen en wat de kosten zullen zijn. Twijfels zijn er ook of alle benodigde warmte en energie wel beschikbaar kan komen als Leiden helemaal 'van het gas af' gaat. Alle twijfels en kritiek op de gemeentelijke visie is samengevat in een 'Burgerinitiatief Energietransitie', dat als bijlage hier is te lezen of te downloaden.
Wie wil deelnemen aan het webinar, kan zich melden via mailadres

popup museumHet popup-museumpje in de Kopermolen, bedoeld als zomeractiviteit tot oktober, blijft toch langer open. In ieder geval tot maart. Ook daarna blijft het misschien open, maar alleen als er voldoende interesse voor is én zich voldoende vrijwilligers melden om het draaiende te houden. Vanaf november komen er telkens nieuwe activiteiten in dit 'wijkmuseum', gevestigd in de winkel waar jarenlang de Etos-drogisterij zat.

Voorlopig is deze ontmoetingsplek geopend op woensdag van 11 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 14 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. De 'koffiehoek' werd afgelopen zomer verzorgd door Anne & Max, maar nu wordt gezocht naar een opvolger.

Nadat er ongeveer 4,5 jaar is gepraat over vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen en de omgeving, is nu bekendgemaakt dat de feitelijke (ver)bouw start over ongeveer anderhalf jaar. Begin 2023 start de verbouwing van het winkelcentrum en de bouw van een parkeergarage. De bouw van de woontoren start begin 2024. Dit heeft de gemeente Leiden bekendgemaakt via een handig overzicht dat hieronder staat vermeld (klik erop = download grotere versie).

Kopermolenschema

energietransitie leidenNederland wil, net als de rest van de wereld, gaan stoppen met het verbranden van gas, olie en kolen, om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dus op enig moment stop de aanvoer van aardgas naar de Merenwijk. En wat dan? Zoeken naar een antwoord op die vraag gebeurt onder meer op maandagavond 13 september tijdens een bijeenkomst in De Regenboog. Daarna zullen nog veel bijeenkomsten volgen om de hele wijk aardgasvrij te krijgen.

Om de bijeenkomst in de Regenboog te kunnen bijwonen is aanmelding verplicht – dit omdat er omwille van 'corona-veiligheid' maximaal vijftig personen welkom zijn. Blijkt de belangstelling voor groter, dan volgt een tweede bijeenkomst op een nader te bepalen datum.

Bij de bouw van de Merenwijk, inmiddels 50 jaar geleden, was alles gericht op huisvesting voor jonge gezinnen. Inmiddels zijn veel Merenwijkers in de 70 of 80 en voor hen is er amper geschikte woonruimte in de wijk. Een groepje Merenwijkers trekt zich dat aan en is actief aan het zoeken naar goede manier van wonen voor oudere wijkbewoners. Dat is de 'werkgroep Prettig wonen voor ouderen in de Merenwijk', die werkt onder de paraplu van Wijkvereniging Merenwijk.
Deze werkgroep heeft nu een serie overwegingen en actiepunten op papier gezet, wat resulteert in een 'Actieplan' van 12 pagina's. De werkgroep publiceert dat actieplan nu, en schreef daarbij onderstaande introductie.

Met deze notitie willen we u, oudere wijkgenoten, de gemeente, zorg- en welzijnswerkers laten weten dat we bestaan en partner in de samenwerking willen zijn. Verschillende oriënterende gesprekken vinden inmiddels plaats.

De gemeente Leiden heeft in de nota 'Leiden op Leeftijd' een visie en beleidsvoorstellen geformuleerd waarop we in deze notitie voortborduren.
Onze belangrijkst doelstellingen zijn:

• Bijdrage aan het voorgenomen onderzoek door de gemeente onder ouderen over wonen.
• Meedenken met de mogelijkheden tot nieuwe woonvormen voor ouderen in onze wijk.
• Het goed benutten van de talenten en mogelijkheden van het potentieel vitale ouderen in onze wijk ten behoeve van het bevorderen van de gemeenschapszin in onze wijk, zodat iedere oudere prettig oud kan worden in onze wijk.
• Meedenken met de organisaties in onze wijk hoe de zorg voor ouderen in de wijk, ook in de toekomst, geoptimaliseerd kan worden.

De Merenwijk leent zich volgens ons goed om pilotwijk te zijn om de beschreven uitgangspunten van het Leidse Actieplan Leiden op Leeftijd en de visie in de praktijk verder te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren zodat elders van onze ervaringen geleerd kan worden.
De rode draad is daarbij om ouderen een woon- en leefklimaat te bieden waardoor zij zich thuis voelen in de wijk.

We zien uw reactie en vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet, mede namens Jan Landkroon en Judith Bierens,

Rianne Peeters ()

cultuurwandelingEen culturele wandeling door de Merenwijk, speciaal gericht op kinderen en thuiswonende ouderen. Dat is wat de Cultuurcoaches van Leiden onlangs presenteerden, samen met soortgelijke wandelingen in de wijken Noord, Morswijk en Zuidwest. Een papieren routebeschrijving plus toelichting over cultuur is gratis op te halen bij buurthuis Op Eigen Wieken en de bibliotheek aan de Rosmolen. Maar hij is ook gratis hier te downloaden.

De route start bij het Kraaierpad, vlak bij de Merenbrug. Hij voert al slingerend door de wijk naar de rand van het stadspark, gaat via het marktplein naar de molen langs de Gooimeerlaan en keert terug naar enkele gedichten op de muren in de Slaaghwijk. De hele wandeling is ongeveer 3 kilometer lang.

Deze cultuurwandelingen zijn samengesteld door de Cultuurcoaches van de gemeente Leiden. Doel ervan is om kunst en cultuur onder de aandacht te brengen van kinderen tot 12 jaar, maar ook om thuiswonende ouderen te stimuleren eropuit te gaan. Dus ideaal voor senioren met (al dan niet eigen) kleinkinderen. De cultuurwandelingen door de andere Leidse wijken zijn hier bij BplusC te downloaden.

Ingrid GussenNa een spannende stemronde bleek dat Ingrid Gussen de állermooiste foto maakte van de 'Hollandse luchten' boven de Merenwijk. Met een kleine voorsprong won haar ochtendrood van 'de Jacobsladder' van Sanne Nienhuis. Op de derde plaats eindigde de dreigende wolkenlucht boven de Banken en de Torens, gemaakt door Josca Schoonhoven. Vanwege het grote aantal inzenders besloot de wijkvereniging ook een 2e en 3e prijs toe te kennen. In de Kopermolen kregen de drie winnaars een Etos-cadeaubon uitgereikt door Erik Hauwert.

Ouders van leerlingen op de basisscholen aan de Zwartemeerlaan gaan samen zorgen voor een veiliger omgeving tijdens het in- en uitgaan van de scholen. Omdat de onveiligheid vooral ontstond door de auto's van ouders die hun kind brengen en halen, is het eerste doel: minder auto's. En dus: meer lopen. Deze activiteit wordt krachtig ondersteund door Voetgangersbeweging Nederland (die vooral wordt bestuurd door Merenwijkers).

Het 'halen en brengen met de auto' nam in de tijd gestaag toe. Omdat dit de onrust en onveiligheid verder vergrootte, besloten nóg meer ouders hun kind met de auto te brengen, wat de situatie alleen maar verergerde.