De groenste wijk van Leiden

De basisscholen De Meerpaal en De Tweemaster aan het Broekplein worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De eerste fysieke voorbereidselen daarvoor zijn op donderdag 27 februari. Op die dag wordt er vanuit een vrachtwagen bodemonderzoek gedaan op het terrein. Omwonenden hebben hierover een brief thuis ontvangen, ofschoon dat onderzoek weinig overlast zal geven.

Hoe de nieuwbouw eruit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk. De verwachting is dat hier tegen de zomer meer over bekend is. Rond die tijd zullen de omwonenden een uitnodiging krijgen voor een informatiebijeenkomst, aldus mededelingen van de directies van beide scholen.

broekpleinscholen

Vanaf dinsdag 25 februari is de gemeente bezig met het knotten van wilgen op de Broekweg. Het werk begint in het noorden, bij het Joppepad. De inschatting is dat het knotten over de hele Broekweg een week zal duren. Delen van het fietspad kunnen voor de werkzaamheden worden afgezet, maar het zal wel altijd mogelijk zijn om naar het station te rijden.

Het knotten is nodig omdat het fietspad anders 'dichtgroeit'. Toch zullen niet alle bomen worden gesnoeid om te voorkomen dat het zo'n kale boel wordt. Vanaf nu worden de bomen om en om gesnoeid, en het jaar daarop de andere.

Op zaterdag 21 maart is de Landelijke opschoondag. Er is dan een grote opruimactie in de Merenwijk.

De afgelopen maanden is heel wat zwerfvuil rond gewaaid dat in bosjes, bomen en water terecht is gekomen. Wij ruimen vooral het vuil op dat op openbare plekken ligt.
Wij richten ons met name op het gebied rond de Kopermolen, de fietspaden, rondom het park en in de Horsten en Donken. Met onze actie willen we bewoners van de wijk attent maken op de milieuvervuiling èn ze het goede voorbeeld geven.
 
Wilt u een keer meedoen? 
De start is in de Regenboogkerk. Het duurt van 11 tot 13 uur.
Wij beschikken over het materiaal.
Opgeven kan bij: 

Voor een paar honderd euro heb je een groen schuurdak. De gemeente geeft namelijk een forse subsidie. En ben je huurder, dan kun je via het WOZ-fonds mogelijk nog extra subsidie krijgen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je het echter wel samen met wat buren doen. Anders heb je namelijk te weinig oppervlak. Op maandag 24 februari is er een info-avond over groene daken.

groendak iepenrodeMakkelijk zelf te doen

De groene plantendeken is makkelijk zelf aan te leggen - voor de simpelste oplossing ben je klaar in twee uurtjes per schuurdak inclusief koffiepauze. Dus maak er een leuke burendag van en vergroen je straat!
Het resultaat: 's winters minder koud in de schuur, 's zomers wat minder heet, een leuker uitzicht op je schuurdak, je schuurdak gaat langer mee én je draagt bij aan de biodiversiteit en de waterberging.

Hoe het natuurlijk vergroenen van schuurdaken kan uitpakken, is te zien op de Iepenrode. Daar zijn half november 2019 dertig woningen voorzien van een groen schuurdak. De bewoners hebben dat toen zelf gelegd, onder deskundige begeleiding.

De informatiebijeenkomst over groene daken is op maandag 24 februari, in De Regenboog.
Start 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Einde plenaire gedeelte om 21 uur, daarna mogelijkheid om te spreken met diverse leveranciers, of om plannen te maken met buren.

De bijeenkomst is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt. Dus om zeker te zijn van een plekje is het verstandig om je vooraf hier aan te melden.

OpEigenWiekenHet welzijnswerk in de Merenwijk en in heel Leiden gaat er vanaf de tweede helft van dit jaar iets anders uitzien. Hóe precies, moet nog blijken. De reden voor verandering is dat de gemeente Leiden het welzijnswerk wil laten uitvoeren door drie organisaties: Libertas Leiden, Stichting Sol uit Rotterdam en Incluzio uit Schiedam.

Op Eigen Wieken

Libertas deed al jarenlang welzijnswerk in Leiden, en beheert onder meer de buurthuizen, waaronder Op Eigen Wieken. Sol en Incluzio zijn nieuwkomers; zij waren de winnaars van de openbare aanbesteding van het Leidse welzijnswerk. 'Openbare aanbesteding' betekent dat iedereen kon laten weten voor hoe veel (of hoe weinig) geld hij het welzijnswerk denkt te kunnen doen.

Radius, dat zich vooral richt op ouderen en chronisch zieken, verwijnt niet helemaal uit de Merenwijk en uit Leiden. Het wordt een soort 'onderaannemer' van Libertas.

'Sterke sociale basis'

Aan deze (voorlopige) beslissing van de gemeente Leiden is veel denkwerk en overleg vooraf gegaan. De gemeente heeft onder meer het programma 'Sterke sociale basis' opgesteld. Op de website van de gemeente staat een korte toelichting op het programma 'Sterke sociale basis'. Dat bericht bevat vooral veel wollige en vage taal, maar in enkele 'vragen en antwoorden' wordt iets meer toegelicht.

Als je oud aan het worden bent, kunnen sommige dingen niet meer, of niet meer zoals je dat zou willen. Dat kan soms leiden tot gevoelens dat het leven niet zoveel zin meer heeft. Hoe krijg je dan toch weer energie? Waar heb je dan toch zin in? Dat soort vragen (en antwoorden) komt aan de orde op een serie van drie bijeenkomsten in de Merenwijk. Op elke bijeenkomst is er een inleider. Daarna volgt onderling gesprek, maar dat is niet verplcht.
De bijeenkomsten zijn alle in kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, telkens op dinsdag en beginnen alle om 14:00 uur. Toegang is gratis.

• 3 maart: 'Levensplezier en de kunst van verbinden', inleiding door Annet Gijsman, specialists eenzaamheid

• 17 maart: 'Leven, meervoud van lef?', inleiding door Katja Beerman, consulent Netwerk Levensvragen

• 31 maart: 'Verlies, en hoe verder', inleiding door Kees van der Meer, huisarts in de Merenwijk

Bij voorkeur vooraf even opgeven, via mailadres of bellen naar 0638535810

mandjeDe 'huiskamer' in de Kopermolen – de ruimte waar geen huurder voor is en waar je nu gewoon even kunt zitten – is weer dagelijks open, en nu doorgaans tot circa vier uur in de middag. Hiertoe besloot winkelcentrum-eigenaar Van der Vorm, nadat die ruimte eerder was gesloten wegens te veel overlast door baldadige jeugd. De langere openingstijden kunnen omdat er nu toezicht is van 'iedereen': de omringende winkeliers, de schoonmakers, de wijkagent en af en toe iemand van Van der Vorm.

Het is te hopen dat het gratisboodschappen-mandje in die huiskamer kan blijven staan. In dat mandje in de hoek kan iedereen een boodschapje deponeren, en dat mag ook iets zijn wat al thuis stond maar toch niet gebruikt gaat worden. Dit kan dan worden meegenomen door iemand die echt geen geld heeft om alle boodschappen te betalen hij of zijn nodig heeft.

Omdat de Merenwijk nog geen vuurwerkvrije zone was, kon er rond de jaarwisseling volop worden geknald en worden genoten van de vuurpijlen. Dat liet zoals gebruikelijk veel troep achter op straat. Dankzij de inspanningen van twee opruimploegen, één daarvan was de werkgroep zwefvuil van wijkvereniging Merenwijk, is een flink deel van de Slaaghwijk weer vrij van vuurwerkresten. Of de vuilnismakers ook onderdeel waren van de ploegen schoonmakers is niet helemaal zeker...

Op zondag 5 januari is er opnieuw een schoonmaakactie in de wijk. De Partij voor de Dieren doet dat vaker in Leidse wijken en deze keer is de Merenwijk aan de beurt. Vanaf 11:00 uur verzamelt de schoonmaakploeg bij de kinderboerderij om twee uurtjes aan de slag te gaan. Iedereen mag meedoen - prikstokken en vuilniszakken zijn beschikbaar.

 2januari2020Slaaghwijk

vuurwerk opruimen 2020