De groenste wijk van Leiden

Voor Leiden-Noord, inclusief de Merenwijk, is een nieuwe wijkagent actief. De term 'wijkagent' is wel handig, maar klopt niet helemaal. Het gaat om een 'boa', ofwel 'buitengewoon opsporings-ambtenaar', in dienst van de gemeente. Een 'boa' is iemand die boeven kan vangen of boetes mag uitdelen, maar die vooral begaan is met het wel en wee van de bevolking. Met ogen die goed open staan en oren die gespitst zijn, en klaar voor enkele vriendelijke woorden als het kan en strenge woorden als het moet. De nieuwe 'boa' stelt zich graag zelf aan de Merenwijk voor.

huiskamer kerstDe 'huiskamer' van winkelcentrum de Kopermolen is voortaan alleen nog in de ochtend open. Vanaf het middaguur is hij gesloten. Reden is dat baldadige jongeren er 's middags bezit van namen en er een zootje van maakten. De winkeliers hadden nog de wijkagent te hulp geroepen, maar die kan daar amper tijd aan besteden.

LeidseRingNoordDe voorgenomen aanleg van de 'Leidse Ring Noord' (over de Willem de Zwijgerlaan) heeft geleid tot grote problemen in de Leiderdorpse politiek. De Lokale Partij Leiderdorp (LPL) wil niet dat er tot 70 km/u mag worden gereden over het Leiderdorpse deel van die ringweg. De LPL heeft daarom het vertrouwen opgezegd in het college van b&w, dat nu geklapt is.

gebiedspaspoort2 kleinEén van de ideeën voor vernieuwing van winkelcentrum de Kopermolen en het opvrolijken van het 'hart van de wijk' is een openbaar toegankelijke, niet-commerciële ontmoetingsruimte. Een idee was om die ontmoetingsruimte te laten aansluiten op het park. Dat lijkt leuk en logisch. Maar een nadeel is dat die dan slecht bereikbaar is voor bijvoorbeeld trouwerijen of begrafenissen. Dit bezwaar werd geuit tijdens een tussentijds overleg tussen de gemeente Leiden en de werkgroep Centrum/Kopermolen van de wijkvereniging op 12 november 2019.

Overleggroep

Tijdens deze bijeenkomst werden de verschillende partijen onderling bijgepraat. Dat onderling bijpraten zal wat meer structuur krijgen. Daarom wordt nog dit jaar een 'Overleggroep' nieuw leven ingeblazen. Daarbij moet worden afgesproken wie er, liefst namens de gehele Merenwijk, in die overleggroep komen en wat de taken van die groep zullen zijn. Pas in het eerste kwartaal van 2020 zal die overleggroep werkelijk actief worden.

Wie meer wil weten over hoe energie te besparen, goed te isoleren of duurzaam met energie om te gaan, kan terecht bij een energiecoach. Er zijn al enkele energiecoaches in de Merenwijk, maar er zijn er meer nodig. Daarom komt er opnieuw een vijf avonden durende opleiding tot energiecoach. Helemaal gratis. Een informatiebijeenkomst over deze cursus is op maandag 18 november. Wie belangstelling heeft, kan zich melden via mail bij .

De cursus start op dinsdavond 26 november. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden, maar van de deelnemers wordt wel verwacht dat ze na afloop actief aan de slag gaan om burengroepen in hun wijk bij elkaar te brengen en te begeleiden bij het nemen van duurzame maatregelen in hun (huur)huis. De cursus is bedoeld voor mensen uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Katwijk. Er zijn 12 cursusplaatsen, waarvan een deel al is ingevuld.

Iets meer informatie over deze cursus is te vinden in een (al wat ouder) bericht op de website van DEM (duurzame energie in de merenwijk).

Liefst 15 vuilniszakken vol zwerfvuil werden er op woensdagmiddag 6 november verzameld op de Havikshorst, Sperwerhorst, Uilenhorst, Reigerhorst en de Smellekenhorst. Alles verzameld door een enthousiaste groep van zeker 15 personen, jong en oud, hard gewerkt. In gekleurde hesjes liep de groep door delen van de wijk. Lichtblauwe hesjes van de stichting Hoop en Ontwikkeling, oranje hesjes van de groep Power vaders en andere wijkbewoners, rood van de groep jongerenwerk, in zwarte kleding - jong Wijktalent - en geel voor de wijkvereniging Merenwijk. Een opvallend geheel. (heeft er iemand nog een aardige foto van gemaakt? Mail ons die alstublief)

Elke eerste woensdag van de maand gaat een groep jongeren en volwassenen om half drie vanaf Op Eigen Wieken op pad met grijpers om de buurt op te schonen van zwerfvuil. En met veel succes. Afgelopen woensdag werden de vuilniszakken gevuld met snippertjes plastic, lolly rietjes, lege sigarettendoosjes, papieren bekertjes, talloze soorten snoepwikkels. Onder en tussen de lage struiken ligt nog heel veel klein afval. De afsluiting vindt altijd plaats in het Huis van de Buurt OEW waar een kopje soep klaar staat.

Wie voelt ervoor om de volgende keer mee te helpen? Woensdag 4 december.

Marjolein Cancrinus, werkgroep zwerfvuil Merenwijk

Wijkvereniging Merenwijk is boos op wethouder Asley North over enkele uitspraken die hij deed over de bereikbaarheid van de Merenwijk en de binnenstad. North heeft te weinig oog voor de belangen van de Merenwijkers. Hij heeft, vindt de wijkvereniging, te weinig geluisterd naar de bewoners en vindt op grond van verkeerde argumenten dat herstel van het noordelijke fietspad over de Zijlbrug niet nodig is. Een brief met deze strekking heeft de wijkvereniging gestuurd aan de gemeenteraad en de wethouder, in de hoop dat hen dit op andere gedachten brengt.

Lees ook het gehele bericht van de werkgroep Verkeer en mobiliteit.

kruisingAls we kijken naar de plannen voor de ringweg rond Leiden en vooral de Leidse Ring Noord, vragen we ons af: wat wil de gemeente nou? Ruim baan voor de auto, of toch echt meer ruimte voor de fiets en openbaar vervoer?

Dit ongeveer is de teneur van een brief die de Wijkvereniging Merenwijk heeft gestuurd naar de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp. Met veel aandacht voor herstel van de 'noordelijke' fietsroute over de Zijlbrug.

Bekijk hier de hele brief (pdf).