De groenste wijk van Leiden

Ofschoon het herfst is, zijn nog lang niet alle blaadjes van de bomen gewaaid. Door regen hangen nu soms takken over wandel- of fietspaden. Het verzoek is of iedereen rondom de eigen woning wil zien of er hinder kan zijn door overhangend groen en om dat vervolgens even te snoeien.
Dit verzoek is afkomstig van 'wijkbeheer' van de gemeente, nadat een inwoner hierover aan de bel had getrokken.

Een korte inspectie door de wijk leert dat er niet veel sprake kan zijn van hinder. Op sommige plekken wordt de doorgang inderdaad wat nauw. Hier moet een evenwicht worden gevonden tussen bereikbaarheid en gezellig groen.
Op de Broekweg, het fietspad van de Merenwijk naar het station, beperken op sommige plekken uitgegroeide takken wel de doorgang. Dit geldt vooral op drukke momenten, als er verkeer van en naar beide richtingen is. Dus werk aan de winkel voor 'Beheer' van de gemeente!
Wie hierover met de gemeente wil bellen, kan via telefoonnummer 14071 vragen naar 'Handhaving', of probeer 'Wijkbeheer' via 071 5167861 of 0654661288.

doorgang


groene tunnelbroekweg


kruisingKrijgt de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van Huisman 9 rijstroken en ter hoogte van het Kooiplein 8 stroken? Wordt er een sterk verkeer aantrekkende route met snelle doorstroming aangelegd dwars door onze stad? Betekenen de plannen nu echt dat er een verbetering komt voor het gebruik van de auto terwijl het terugbrengen van het fietspad aan de noordzijde, waarop de Merenwijk nog steeds aandringt, geen eens meer wordt genoemd? Moeten we straks vanaf de IJsselmeerlaan met de auto eerst via een parallelweg en via de rotonde bij het Kooiplein rijden om pas daarna op de Willem de Zwijgerlaan in te kunnen voegen richting NS station Leiden Centraal en Oegstgeest? Kortom, moeten de Merenwijkers de tol betalen voor het autoluw maken van de binnenstad?

Dat zijn vragen die spelen naar aanleiding van het nieuwe kaderbesluit Leidse Ring Noord en de ontwerpen voor de Willem de Zwijgerlaan/Oude Spoorbaan zoals deze zijn gepresenteerd op de inloopavond afgelopen maandag 30 september.

Wij vinden dat dit anders kan en anders moet. Geen toename van extra autoverkeer stimuleren, maar juist maatregelen nemen om de groei van het autoverkeer af te remmen. Dan zouden de geplande grote geluidschermen langs de Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan niet nodig zijn. Kortom, wij stellen ons de vraag: “Leidse Ring Noord, snelweg of snel weg”.

Werkgroep Verkeer en Mobiliteit

tekening kruising

Grenzeloze liefdes cover Liefde tussen twee mensen met een verschillende culturele achtergrond is altijd extra spannend, onder meer omdat de meest persoonlijke emotionele uitingen soms verschillend worden beleefd. Over het bijzondere van multiculti-koppels is het boek 'Grenzeloze liefde' en een fotoserie gemaakt. De foto's worden tentoongesteld in de bieb in de Merenwijk. Van de opening van deze tentoonstelling (door wethouder Paul Dirkse) is een apart programma gemaakt, met een lezing over recht in de multiculturele samenleving. De opening is op vrijdag 18 oktober, 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 u).

Lees meer over het openingsprogramma
of het boek 'Grenzeloze liefdes'.

Haiku’s, sumi-e en anime. College Tour Merenwijk gaat op zondagmiddag 13 oktober helemaal over Japanse cultuur. Merenwijker en kunstenares Caroline Stroeks vertelt over de Japanse schilderkunst sumi-e die zij beoefent. De Japanse term “sumi” betekent “zwarte inkt”, en “e” betekent schilderij. Waar komt sumi-e vandaan? En waarom wordt deze vorm van schilderen ook in Nederland steeds populairder?

De tweede gast is Arie de Kluijver. Hij is voorzitter van de Nederlandse haiku-vereniging, die meer bekendheid wil geven aan deze Japanse dichtvorm. Wat is zo interessant aan haiku’s en waarom schrijven sommige dichters elke dag zo’n drieregelig gedicht?

Als intermezzo is er live muziek van Murasaki Mahou. Zij maakt Japanse en Engelse covers van liederen uit anime, ofwel Japanse tekenfilms.
Na de interviews is er gelegenheid voor vragen.

De College Tour Merenwijk is op zondag 13 oktober om 15.00 uur in BplusC (bibliotheek) Merenwijk aan de Rosmolen 4, inloop vanaf 14.45 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage.

teletijdtobbeAan het begin van de herfst, met vaak een regendag, is er net als andere jaren weer kinderboekenweek. Die week wordt wel heel ruim gemeten: van woensdag 2 tot en met zondag 13 oktober. Dit geldt voor het hele land, maar speciaal voor de Merenwijk is er op vrijdag 11 oktober in de wijkbieb aan de Rosmolen de film 'Dokter Proktors teletijdtobbe'.

De film duurt van 15:30 tot 17:00 uur en is bedoeld voor kids van 6 t/m 12 jaar. De toegang is gratis, maar wel graag vooraf aanmelden, met naam en nummer van je bibliotheekpas. Heb je nog geen abonnement? Alsnog een abo afluiten kan en dat is ook gratis (voor alle kinderen jonger dan 18).
Aanmelden kan via mail

Gratis kleurplaat

Gedurende alle twaalf dagen van de kinderboekenweek kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar een kleurplaat ophalen in de bieb. Die kun je mee naar huis nemen of ter plekke in de bieb inkleuren. Alle ingeleverde kleurplaten worden opgehangen, en daaruit wordt één winnaar gekozen.

Wijkvereniging Merenwijk heeft er bij de gemeente Teylingen op aangedrongen om te komen met een antwoord op eerder gemaakte opmerkingen over de ontwikkeling van de Kagerzoom. De opmerkingen over de Kagerzoom werden al in februari gedaan, terwijl op 8 april de gemeente Teylingen in een gesprek toezegde met een reactie te komen. Die bleef tot nu toe uit.

Voorzitter Akke Timmermans-Kuiken heeft nu Teylingen een herinnering gestuurd, mede namens de stichting Broek- en Simontjespolder en een coalitie van personen en organisaties met een warm hart voor de Kagerzoom.
Zie ook:
de brief van 12 februari
verslag gesprek 8 april

kruisingDe aanleg van een nieuwe ongelijkvloerse kruising van de IJsselmeerlaan met de Willen de Zwijgerlaan start waarschijnlijk niet vóór 2023. Dit werk maakt onderdeel uit van de opwaardering van de WdZ-laan tot onderdeel van de Leidse Ringweg Noord. Dat stuk ringweg loopt vanaf de A44/Plesmanlaan, via de Schipholweg, de WdZ-laan en de Zijlbrug tot in de polder voorbij Leiderdorp.

Meer informatie over de inhoud en de planning van de werkzaamheden is te verkrijgen op een inloopbijeekomst op maandag 30 september van 19:30 - 21:30 uur. In tegenstelling tot wat in ons eerdere bericht hierover staat, is die bijeenkomst in de kantine van voetbalvereniging Roodenburg op sportpark Noord. Aanmelden is niet verplicht, wel gewenst, en kan via mailadres .

Aanpassen aan verkeersdrukte

De Leidse Ringweg Noord maakt onderdeel uit van een complete ringweg rondom Leiden – meer informatie hierover in ons eerdere bericht. De plannen voor het noordelijke deel dateren van 2016, maar zijn nu geactualiseerd. Aanpassing bleek noodzakelijk wegens verwachte toegenomen verkeersdrukte. Onder meer de Dellaertweg (onder het gebouw van Achmea door) moest in de plannen worden opgenomen, mede om de nieuw te bouwen brandweerkazerne goed bereikbaar te houden.

Extra kosten

kopermolen sept2019Het gaat nog lang duren voordat er iets wordt gebouwd op of rond winkelcentrum De Kopermolen en het 'hart van de wijk' een echt oppepper kan krijgen. Dat blijkt uit het antwoord van de gemeente op een brief die de wijkvereniging op 19 augustus stuurde aan wethouder Fleur Spijker. In die brief vroeg voorzitter Akke Timmermans hoe de gemeente denkt de wijkvereniging en de Merenwijkers te blijven betrekken bij de planvorming rond de Kopermolen.

Aan concrete plannen kan nu nog niet worden gewerkt, schrijft Bart van Wijk aan de wijkvereniging. Van Wijk is projectmanager Kopermolen en hij spreek nu mede namens wethouder Spijker. Voordat aan concrete plannen kan worden gewerkt, moeten eerst twee zaken worden geregeld:
1. Duidelijkheid scheppen over de rolverdeling tussen de gemeente en bouwer Van der Vorm.
2. Een 'kaderbesluit' laten vaststellen door de gemeenteraad.

Rolverdeling gemeente en Van der Vorm

• Bouwonderneming Van der Vorm is eigenaar van de Kopermolen en die zal ook