De groenste wijk van Leiden

GertWalravenPlotseling verscheen Gert Walrave in de Merenwijk. Gert was door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in de schuldhulpverlening terecht gekomen. Hij had daardoor tijd over en overal waar de publieke zaak of sociale doelen konden worden gediend meldde Gert zich aan. Heel veel Merenwijkers hebben en dan ook met Gert samengewerkt in die korte tijd dat Gert bij ons in de Merenwijk woonde. Samenwerken met Gert was echt wel bijzonder. Gert kon erg overtuigd zijn van zijn gelijk en daar ijzerenheinig en eigengereid mee aan de haal gaan. Met menig Merenwijker heeft Gert dan ook wel een “conflictje” gehad…

Toch moet gezegd dat hij ook veel en hard heeft gewerkt voor de Merenwijk en ook echt het één en het ander voor elkaar heeft gebokst. Zo zag hij kans om in een paar weken een Corona hulplijn van de grond te trekken en deze op een adequate manier in te richten en overeind te houden. Binnen een paar weken had Gert honderden vrijwilligers klaar staan om mede-Merenwijkers te helpen als dat nodig mocht blijken. Wij hebben in ieder geval met Gert ook successen gevierd en mooie en grappige momenten beleefd.

Gert was begin dit jaar klaar met de schuldhulpverlening. Het leven lachte hem weer toe. Hij had mooie plannen ontwikkeld die hij wilde gaan uitvoeren en een aantal boeken geschreven die hij wilde gaan uitgeven. Het mocht niet zo zijn. Na een kort ziekbed is Gert aan een hartaanval bezweken. Gert is door zijn naast familie in stilte gecremeerd. Er kon geen Merenwijker bij zijn crematie aanwezig zijn. Hij is dus voor ons verdwenen zoals hij ook gekomen was. Wij vinden dat we een markante Merenwijker zijn kwijt geraakt en willen hem op deze manier gedenken. De conflicten slijten verder in onze gedachten, de leuke en mooie herinneringen zullen we koesteren.
Beste Gert, dankjewel. Rust zacht

Akke Timmermans-Kuiken
Oscar Gennissen