De groenste wijk van Leiden

Een groepje enthousiaste inwoners van de Merenwijk besloot op 10 september 2015 een wijkvereniging voor alle inwoners van de Merenwijk op te gaan richten. Op maandag 25 januari 2016 is dit ook werkelijk gebeurd, tijdens een zeer druk bezochte bijeenkomst in De Regenboog. Twee dagen daarna waren ook de formaliteiten rond: de vereniging bestaat!

Hoe en Wie?

De afgelopen maanden is het overleg met de gemeente over de belangrijke thema's als de Kopermolen, de rondweg en inspraak in een stroomversnelling gekomen. Na de enquete begin dit jaar zijn er al een aantal bijeenkomsten georganiseerd, en zijn er vertegenwoordigers gezocht van de vier hoeken (kwadranten) van de Merenwijk. Deze mensen voelen de behoefte om beter samen op te komen voor de gezamenlijke thema's binnen de Merenwijk. Deze vereniging wordt gedreven vanuit vier kwadranten in de Merenwijk: Zijlwijk-Noord; Zijlwijk-Zuid; Donken-Horsten-Rodes en de Leedewijk. Elk met een eigen karakter, maar gezamenlijk één Merenwijk.

Waarom?

De wijkvereniging die de hele Merenwijk op bepaalde thema's vertegenwoordigt, kan meer (positieve) invloed uitoefenen op gemeente en politiek en kan in een vroeg stadium met de gemeente in gesprek over haar plannen en de wijkagenda. De invloed die de inwoners zo kunnen hebben is eigenlijk niet op een andere manier te krijgen.

Thema's

De wijkvereniging zal zich gaan bezighouden met alles rond leefbaarheid en welzijn in de Merenwijk, als dat het straatniveau overstijgt. Denk aan de openbare groenverzorging, de rondweg/verkeer, de Kopermolen, vergrijzing of andere algemene thema's. De thema's staan niet vantevoren vast, al loopt er al genoeg. Een erg succesvolle actie in de Merenwijk was bijvoorveeld de petitie tegen de sluiting van onze bibliotheek: hij blijft open! Ook is er al ingesproken over het groen onderhoud en zijn de plannen rond de kruispunten kritisch bekeken.

Helpen?

Er zijn op dit moment al werkgroepen bezig in de verschillende delen van de wijk, en rond de thema's Verkeer, Website en de Kopermolen. Deze werkgroepen zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die een constructieve bijdrage willen leveren. Natuurlijk zijn er nog veel meer interessante thema's die spelen in onze mooie Merenwijk. Wilt u meehelpen deze van de grond te krijgen? Neem contact op via ons algemene e-mail adres !

En nu verder!

Wilt u meehelpen of mee denken? Neem rechtstreeks contact met ons op. Schrijf een e-mail naar . Als u zich aanmeldt als lid (gratis) houden we u per e-mail op de hoogte.