De groenste wijk van Leiden

Op maandag 27 januari houdt de wijkvereniging haar jaarvergadering: een algemene ledenvergadering waarop het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de penningmeester over de centen. Na deze verplichte, vaak best saaie onderwerpen, wordt het levendiger: personen uit liefst elf werkgroepen vertellen wat zij hebben gedaan en van plan zijn om dit jaar te gaan doen. Nóg levendiger wordt het daarna, met een hapje en een drankje.

Alle leden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn in het Regenboog Centrum, te luisteren en vragen te stellen; aanmelden vooraf is niet nodig.
De vergadering begint om 20:00 uur, inloop met koffie vanaf 19:30 uur.

Toch alvast een oproep: het bestuur heeft dringend nieuwe leden nodig. Dus wie graag de handen uit de mouwen steekt of goed kan meedenken en -praten, meld je aan als medebestuurslid. De Merenwijk heeft jou nodig!

Hieronder staat de agenda.

AGENDA:
Opening door de voorzitter Akke Timmermans

1. Goedkeuring agenda

2. CONCEPT Notulen A.L.V. van 28 januari 2019  - zie bijlage 1

3. Jaarverslag 2019 bestuur en rekening en verantwoording 2019
Lees de terugblik op 2019, financiële verantwoording of balans en jaarrekening
Het Privacy-statement staat op website van de WV  - zie bijlage 4

4. Verslag kascommissie 2019 dhr. Jan Gottmer dhr. Tony Peters

5. Décharge verlening bestuur over 2019 door A.L.V.

6. Verkiezing kascommissie 2020 – twee leden

7. Uittredend bestuurslid: Wietze van der Werff

Het huidige bestuur bestaat uit:

Akke Timmermans-Kuiken, voorzitter
Christiaan de Witt, penningmeester, uit Zijlwijk-zuid
Hansje Huson, lid, uit Zijlwijk-noord
vacature, namens DHR (Slaaghwijk)

8. Bestuursverkiezing:

Verkiesbaar zijn:

Judith Bierens, lid, uit Leedewijk
Jannie Cambier, lid, uit Leedewijk
Marjolein Cancrinus, lid , uit Zijlwijk Zuid

Het bestuur vraagt met klem versterking voor bestuursfuncties, m.n. voor de wijk D.H.R. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter Akke Timmermans (a.timmermans3@kpnmail.nl)

Elvera Spierenburg is werkzaam als notuliste sinds oktober 2018. Zij is werkzaam als zzp’er.

9. Spelregels – het stuk over de rol van de Wijkvereniging Merenwijk is aangeboden aan de verschillende werkgroepen.
Het nieuw geredigeerde stuk wordt voor akkoord aangeboden  – zie bijlage 5

Laatste nieuws van de werkgroepen

• Verkeer Leidse Ring Noord, Louis Eggen
• Voetgangersbeweging, Boudewijn Leeuwenburgh
• Sterk Sociaal Beleid, Judith Bierens
• Groen - groene daken in de Rodes, Patty Verkuylen
             - voedselbos, Tim Seegers
             - genietommetjes, slobkousbijen en het bloembollenasiel, Ant Brandenburg
• Handhaving, Maurice Schouwnaar
• DEM, Tjitske Veldkamp
• Zwerfvuil Merenwijk, Leonie van Blijswijk
• Agenda, Marieke Holzapfel
• van Boek tot Doek, Maja Bokma de Boer

10. Afsluiting met napraten onder genot van een hapje/drankje.