De groenste wijk van Leiden

De ALV van begin 2017 werd gehouden op 23 januari. De stukken voor deze bijeenkomst zijn als volgt:
Agenda
Plannen voor 2017
Financiële verantwoording

En: de naderhand goedgekeurde notulen van deze vergadering