De groenste wijk van Leiden

Dit deed en doet de wijkverreniging

De wijkvereniging is voortdurend bezig met veel activiteiten in de Merenwijk. Soms heel direct en actief, soms op afstand of louter onderteunend.
De wijkvereniging kent enkele duidelijk eigen werkgroepen:

  • Werkgroep Verkeer & mobiliteit
  • Werkgroep Kopermolen
  • Werkgroep Zwerfvuil

Daarnaast zijn er enkele initiatiefgroepen die bestaan uit een los-vaste samenwerking met andere initiatieven in de wijk. Een voorbeeld is de werkgroep Groen; dat zijn Merenwijkers die actief zijn rondom het wijkpark met wie de wijkvereniging nauwe contacten onderhoudt.
Vergelijkbaar zijn:
- Film in de bieb
- Merenwijk College Tour
- Duurzame Energie
- Voedselbos
- Buurtkantine

Bovendien organiseert of steunt de wijkvereniging enkele evenementen:
- Nieuwjaarsconcert
- Summer Sail
- Burendag in september
- Integratiefeest

Een zeer kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de wijkvereniging in 2018. Genoemd zijn de onderwerpen plus de bemoeienis van de wijkvereniging.

Kopermolen - veel overleg en info geven; politiek café 19 febr.
Verkeersgroep - brieven over LRN, fietspad
Kagerzoom - ontwikkelingen volgen
Bieb - samenwerking bij ruimer gebruikt
Sail aan de Zijl - buitenevenement medegeorganiseerd
DEM - geholpen bij oprichting
AED - steun bij publiciteit
De Horsten - diverse organsaties laten samenwerken
Groen - ontstaan werkgroep zwerfvuil
Wijkregisseur - maandelijks overleg mee
Rol wijkvereniging - brainstorm in juni
Bestuur kwam 11 maal bijeen

Diverse documenten over 2018 zijn gevoegd bij de stukken voor de ALV van 28 januari 2019:
Jaarverslag
Jaarrekening
Financiële verantwoording
Spelregels samenwerking werkgroepen en vereniging

En: de naderhand vastgestelde notulen van deze vergadering.