De groenste wijk van Leiden

Dit deed en doet de wijkverreniging

De wijkvereniging is voortdurend bezig met veel activiteiten in de Merenwijk. Soms heel direct en actief, soms op afstand of louter onderteunend.
De wijkvereniging kent enkele duidelijk eigen werkgroepen:

  • Werkgroep Verkeer & mobiliteit
  • Werkgroep Kopermolen
  • Werkgroep Zwerfvuil

Daarnaast zijn er enkele initiatiefgroepen die bestaan uit een los-vaste samenwerking met andere initiatieven in de wijk. Een voorbeeld is de werkgroep Groen; dat zijn Merenwijkers die actief zijn rondom het wijkpark met wie de wijkvereniging nauwe contacten onderhoudt.
Vergelijkbaar zijn:
- Film in de bieb
- Merenwijk College Tour
- Duurzame Energie
- Voedselbos
- Buurtkantine

Bovendien organiseert of steunt de wijkvereniging enkele evenementen:
- Nieuwjaarsconcert
- Summer Sail
- Burendag in september
- Integratiefeest