De groenste wijk van Leiden

Dit deed en doet de wijkverreniging

De wijkvereniging is voortdurend bezig met veel activiteiten in de Merenwijk. Soms heel direct en actief, soms op afstand of louter onderteunend.
De wijkvereniging kent enkele duidelijk eigen werkgroepen:

  • Werkgroep Verkeer & mobiliteit
  • Werkgroep Kopermolen
  • Werkgroep Zwerfvuil

Daarnaast zijn er enkele initiatiefgroepen die bestaan uit een los-vaste samenwerking met andere initiatieven in de wijk. Een voorbeeld is de werkgroep Groen; dat zijn Merenwijkers die actief zijn rondom het wijkpark met wie de wijkvereniging nauwe contacten onderhoudt.
Vergelijkbaar zijn:
- Film in de bieb
- Merenwijk College Tour
- Duurzame Energie
- Voedselbos
- Buurtkantine

Bovendien organiseert of steunt de wijkvereniging enkele evenementen:
- Nieuwjaarsconcert
- Summer Sail
- Burendag in september
- Integratiefeest

Nieuwjaarsconcert - mede mogelijk gemaakt
Kopermolen - gebiedspaspoort, eisen openheid en voortgang
Werkgroep Verkeer - brieven over LRN en fietspad
Werkgroep Zwerfvuil - vaak in actie gekomen
Kagerzoom - ontwikkelingen volgen
Bieb - samenwerking over filmavonden
Summer Sail - uitgebreid buitenevenement 14 juli
Integratiefeest - multiculti feest in oktober
AED - steun bij publiciteit
Horsten - samenbrengen info-stromen
Werkgroep Groen - los-vaste samenwerking
Wijkregisseur - maandelijks overleg mee
Voedselbos - financiële bijdrage aan start
iDoe - aanwezig op evenement
Buurtkantine - gaat eigen gang
(verenigingendag)
DEM - gaat goed eigen gang
Bestuur kwam 11 maal bijeen

Diverse documenten over 2019 zijn gevoegd bij de stukken voor de ALV van 27 januari 2020:

Terugblik 2019 door de voorzitter
Financiële verantwoording
Financieel jaarverslag en balans
Spelregels vereniging-werkgroepen

En: de nanderhand vastgestelde notulen van deze vergadering.