De groenste wijk van Leiden

De ALV van begin 2020 werd gehouden op 27 januari. De stukken voor deze bijeenkomst zijn als volgt:
Agenda
Notulen ALV 2019
Terugblik
Financiële verantwoording
Balans en jaarrekening
Spelregels en presentaties van veel activiteiten

En: de notulen van deze vergadering.