De groenste wijk van Leiden

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van wijkvereniging Merenwijk wordt gehouden op maandag 22 februari 2021 20:00 uur. Dit jaar niet in centrum de Regenboog, maar online, omdat fysiek bijeenkomen niet is toegestaan wegens besmettingsgevaar. Het online bijwonen van de vergadering kan via 'Teams'. In de nieuwsbrief die naar elk lid is gestuurd staat een link voor deelname.

Alvast beschikbaar (te lezen of te downloaden) zijn nu:
- de (concept) agenda voor de vergadering
- de (concept) notulen van de ALV van 2020
- een jaaroverzicht door de voorzitter
- financiële verantwoording 2020
- begroting 2021, balans, overzicht
- budgetaanvragen 2020, 2021
- verslag kascommissie
- jubileumviering Merenwijk 50 jaar

[update] De naderhand vastgestelde notulen van deze vergadering. [/update]

Reageren op deze vergaderstukken kan tot en met 17 februari, via een mail aan