De groenste wijk van Leiden

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2020, op 27 januari, kende een hele reeks presentaties van werkgroepen en andere initiatieven uit de Merenwijk. In grote lijnen staat een verslag van die presentaties elders op deze website. Inmiddels zijn de notulen van de ALV 2020 gereed. Hierin staat het nodige over het officiële deel van de vergadering, plus een wat uitgebreider verslag van de presentaties, inclusief diverse links voor meer informatie over die onderwerpen.

De wijkvereniging Merenwijk verzamelt enkele persoonsgegevens van haar leden. Dit doet zij alleen om contact op te kunnen nemen met haar leden en om als vereniging een ledenadministratie te kunnen voeren zoals verwoord in haar statuten. In dit document leggen we graag uit welke gegevens we verzamelen, wie daar toegang toe heeft en in welke gevallen wij gegevens delen. Elk lid wordt geacht akkoord te zijn gegaan met dit privacy statement. Leden die niet akkoord gaan met onderstaand privacy statement kunnen contact opnemen met het secretariaat met het verzoek om alle of enkele gegevens te verwijderen uit de bestanden van de wijkvereniging Merenwijk.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen alleen die contactgegevens die u zelf verstrekt bij het lid worden, of later in correspondentie met de wijkvereniging.

De Merenwijk staat op de kaart

Het is de prettigste en groenste wijk om in Leiden te wonen

Veel actieve leden en niet-leden zoeken naar nieuwe netwerkvormen.
Hoe dat er precies uit komt te zien, weten we nog niet, maar het gaat erom dat de Merenwijk-klus geklaard wordt. Een taak kan zeer divers zijn, van het verzorgen van een speelplek of een gezamenlijke tuin tot opinievorming rond de Kagerzoom of de revitalisering van de Kopermolen. Ook de rollen zijn wisselend – communiceren en elkaar begrijpen is belangrijk.
Door te durven en te doen zijn we bezig met de opgaves.

De wijkvereniging is in 2017 druk doende geweest met diverse zaken. Ze zijn hierover opgesomd.

= De tweede ALV, eind januari 2017, opkomst 180 personen. Het ledenaantal groeit. Actieve bestuursleden vallen af en er komen nieuwe bij.

19 februari 2018
20.15-22.00 Regenboog

Politiek café Merenwijk

Drie stellingen, 9 Leidse partijen

Herontwikkeling Kopermolen
Zelfregie inwoners Merenwijk
Merenwijk energie neutraal?

Ander onderwerp? Stuur uw eigen vraag op naar

Programma

20.15 zaal open (na ALV)
Discussie over 3 stellingen, geleid door 2 Merenwijkers
21.00 (selectie van) ingestuurde vragen
21.15 Praat zelf met de partijen in ons Café.
22.00 Einde Politiek café Merenwijk

Download de flyer...

De Wijkvereniging Merenwijk heeft van de gemeente Leiden voor 2017 en subsidies toegekend gekregen tot een bedrag van € 14.970,26. Dit waren in 2017 de enige inkomsten van de vereniging.

De uitgaven over het jaar 2017 bedroegen € 11.519.43 en zijn als volgt verdeeld:

Aan activiteiten werd een bedrag  van € 9.106,29 uitgegeven. Een deel daarvan ad € 236,55 is overgemaakt aan de buurtvereniging de Zegges voor activiteiten van die vereniging. De vergader- en organisatiekosten € 2.413,14  

Het saldo op de bankrekening per 31 december 2017 bedraagt € 6.237,86. Daarvan is € 4000,- in overeenstemming met de gemeente gereserveerd voor de uitgave van het Wijkkompas, dat in 2018 zal verschijnen.

20  januari 2018

Op 22 januari 2018 gaven vele werkgroepen en aanpalende groepen bewoners presentaties over hun activiteiten voor de wijkvereniging Merenwijk. Op deze pagina staan, in willekeurige volgorde, koppelingen naar de meeste presentaties. Het is in alle gevallen een pdf-bestand, dat op deze site is te lezen of kan worden gedownload.