De groenste wijk van Leiden

De Vereniging van Eigenaren Karpers & Forellen (Leedewijk) heeft een dossier opgebouwd over de geplande aanleg van  een Skeelerbaan door de Warmondse IJsclub.

Het bestaat uit de volgende stukken:

2016-12-15 Bijlage - Aanvraag burgerinitiatief skeelerbaan Warmond(2)

2016-12-15_RV_burgerinitiatief_Skeelerbaan.pdf

Links naar media artikelen

gmb-2016-176591.pdf

Powerpoint presentatie 5 januari 2017 voor enkele bewoners en Wijkvereniging Merenwijk

Oproep Skeelerbaan Buitengewone algemene ledenvergadering jan 2017

Zienswijze VVE karpers en Forellen inzake omgevingsvergunning.pdf

De wijkvereniging Merenwijk is in nauw overleg met de omwonenden van de Kagerzoom om te bepalen wat een juiste strategie is. De VvE heeft aangegeven leidend te willen zijn in dit dossier.