De groenste wijk van Leiden

Wijkprofiel Merenwijk

Net als voor andere wijken is er voor de Merenwijk een wijkprofiel opgesteld. Daarin wordt een beeld gegeven van de wijk en haar bewoners en worden aandachtspunten voor de toekomst genoemd.

Voor alle wijken in Leiden is, op initiatief van Libertas en uitgevoerd door Bureau Blaauwberg, een wijkprofiel opgesteld. Als laatste in de rij is er nu ook een wijkprofiel van de Merenwijk gemaakt. In het rapport wordt een beeld gegeven van de wijk en haar bewoners en worden aandachtspunten voor de toekomst genoemd.

Het hart van de Merenwijk heeft verbetering nodig: de Kopermolen is toe aan een grondige opknapbeurt, de locatie van de bibliotheek is onhandig en het wijkpark is niet erg toegankelijk. Andere belangrijke thema’s die aan de orde komen zijn: veiligheid, behoud van het Kagerzoomgebied, vereenzaming van ouderen en het opgroeien en opvoeden van de jeugd.
Wanneer er niets gebeurt, bestaat de kans dat de Merenwijk achteruit gaat. In de toekomstvisie staat dat het goed zou zijn om van een eenzijdig opgezette wijk met grote huizen voor gezinnen naar een meer multifunctionele wijk te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door het mogelijk maken van woonwerkcombinaties, studentenhuisvesting, horeca, energie-coöperaties van bewoners, meer doorstroming, ontwikkelen van een hart in de wijk (winkels in combinatie met voorzieningen als bibliotheek, ontmoetingsruimte etc.) en versterking van groen en milieu.

 Via onderstaande link kunt u het volledige document downloaden.

Bekijk nu ook de video over de bijeenkomsten

https://www.youtube.com/watch?v=Hj9wMD3ciKc