De groenste wijk van Leiden

In 2017 zijn de nieuwe hondenuitren gebieden vast gesteld. Deze vindt u op de kaart op de gemeentelijke website:

https://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Over_de_stad/Natuur_en_milieu/kaart_hondenuitrengebieden.pdf

District Merenwijk

42.  Groenstrook langs het Veerpolderpad

43.  Merenwijkpark ten noorden van de Broekweg

In alle gevallen geldt een opruimplicht. Help andere inwoners en neem de zakjes met de drollen mee naar een vuilnisbak, en deponeer ze niet in de bosjes!