De groenste wijk van Leiden

De gemeente Leiden heeft een informatie pagina met de locaties van ondergrondse afvalcontainers voor huisvuil.

https://gemeente.leiden.nl/en/themas/afval/afval-ondergronds/deelgebied-14-slaaghwijk-en-merenwijk/lijst-met-voorlopige-locaties-merenwijk-en-slaaghwijk/

Onduidelijk is of het bij deze containers blijft; de wijkvereniging zet zich in voor het ondergronds gaan van de afvalscheidingscontainers op veel meer plaatsen. Ook houden we de discussie over andere soorten afvalinzameling in de gaten zodat de Merenwijk steeds duurzamer en levensloopbestendiger kan worden.