De groenste wijk van Leiden

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2020, op 27 januari, kende een hele reeks presentaties van werkgroepen en andere initiatieven uit de Merenwijk. In grote lijnen staat een verslag van die presentaties elders op deze website. Inmiddels zijn de notulen van de ALV 2020 gereed. Hierin staat het nodige over het officiële deel van de vergadering, plus een wat uitgebreider verslag van de presentaties, inclusief diverse links voor meer informatie over die onderwerpen.