De groenste wijk van Leiden

De wijkvereniging Merenwijk bestaat sinds de jaarvergadering (ALV) van februari 2018 uit zes bestuursleden. Hieronder hun portret en functie. We zoeken nog iemand uit Zijlwijk-Noord. Voor het kwadrant DHR (Donken-Horsten-Rodes) vindt binnenkort een verkiezende vergadering plaats.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers; ze vergaderen gemiddeld eens per maand; zie deze pagina voor de data in 2018.

 

Akke Timmermans-Kuiken
Akke Timmermans, voorzitter;
algemene zaken en vertegenwoordiging.

silhouet
Wietze van de Werff, ;
namens Horsten, Donken, Rodes
.
Christiaan de Witt
Christiaan de Witt, Penningmeester;
namens Zijlwijk-Zuid.
Pieter Vogelaar
Pieter Vogelaar, algemene
zaken; namens Leedewijk.

Gert Walrave
Gert Walrave, namens Leedewijk;
ontwikkeling wijkvisie.

Hansje Huson
Hansje Huson, namens Zijlwijk-Noord
 
 

silhouet
Wij zoeken nog vertegenwoordigers uit
kwadrant Zijlwijk-Noord (1x)

Niet bestuursleden

Het bestuur wordt bijgestaan door vele personen. Er komen binnenkort beschrijvingen van de werkgroepen met hun leden op deze website. Een aantal willen we nu niet onvermeld laten, omdat u mogelijk rechtstreeks door hen benaderd wordt:

 

 
silhouet-vol
Els Rust; notulist.Marjolein Cancrinus
Marjolein Cancrinus; financiële administratie.kwadranten merenwijk
De kwadranten van de Merenwijk.