De groenste wijk van Leiden

De wijkvereniging Merenwijk bestaat sinds de jaarvergadering (ALV) van februari 2018 uit zes bestuursleden. Hieronder hun portret en functie. We zoeken nog iemand uit Zijlwijk-Noord. Voor het kwadrant DHR (Donken-Horsten-Rodes) vindt binnenkort een verkiezende vergadering plaats.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers; ze vergaderen gemiddeld eens per maand; zie deze pagina voor de data in 2018.

 

Akke Timmermans-Kuiken
Akke Timmermans, voorzitter;
algemene zaken en vertegenwoordiging.

silhouet
Wietze van de Werff,
namens Horsten, Donken, Rodes
Christiaan de Witt
Christiaan de Witt, Penningmeester;
namens Zijlwijk-Zuid.

Pieter Vogelaar
Pieter Vogelaar, algemene
zaken; namens Leedewijk.

silhouet vol
(vacature), namens Leedewijk;
Hansje Huson
Hansje Huson, namens Zijlwijk-Noord

silhouet
Wij zoeken nog vertegenwoordigers uit
kwadrant Zijlwijk-Noord (1x)

Niet bestuursleden

Het bestuur wordt bijgestaan door vele personen. Een aantal willen we nu niet onvermeld laten, omdat u mogelijk rechtstreeks door hen benaderd wordt:

gert walrave 296
Gert Walrave; coördinator werkgr. Kopermolen

Marjolein Cancrinus
Marjolein Cancrinus; ledenadministratie.silhouet-vol
Els Rust; notulist.kwadranten merenwijk
De kwadranten van de Merenwijk.