De groenste wijk van Leiden

De Wijkvereniging Merenwijk hecht belang aan een duidelijk toekomstbeeld voor onze wijk, een toekomstbeeld waar we naar toe kunnen werken.

Gert Walrave is bijzonder bestuurslid geworden van de wijkvereniging Merenwijk. Hij heeft eén bijzonder aandachtsgebied: het gezamenlijke toekomstbeeld van de inwoners op de Merenwijk. Gert stelt zichzelf en zijn project voor.

Mijn taak is namens het bestuur ideeën te verzamelen, te coördineren en een visiedocument te schrijven waarin de toekomstvisie van de bewoners van Merenwijk, werk- en leefbelangen voor de wijk en de wijkbewoners beschreven zijn.
Je kunt als bewoner meewerken, deelnemen en je inzetten, jouw ideeën en visie aandragen. Doe dit! Jouw toekomstvisie, jouw input is belangrijk en je hebt de kans mee te denken hoe jouw wijk er uit zou moeten zien over 10, 20 of zelfs 30 jaar.

Voor iedere leeftijdsgroep of achtergrond, afkomst of sociaal-maatschappelijke status is het van belang om te laten weten hoe me moeten bouwen aan onze eigen toekomst. Juist de diversiteit, de bandbreedte in visie en de wijze waarop de wijk zich kan ontwikkelen, is het onderzoeken meer dan waard. Per slot leven we allemaal in dezelfde wijk en hebben we onze eigen wensen en verlangens als het gaat om leven in de wijk.
Werken aan jouw reële idealen en dromen zorgt voor verandering en verbetering van het leefklimaat in de wijk. Alleen met een breed gedragen visie ontstaat het beeld van een wijk in beweging, in ontwikkeling.

Onderwerpen

We gaan nadenken over vraagstukken als wat willen jongeren in de wijk terugzien. Sluiten we wel aan op een moderne lifestyle?
Hebben we goed nagedacht over ontmoetingsplekken, werkplekken voor starters en behoeften van jongeren, moderne communicatie, zorg en behoeften van ouderen en zijn er voldoende voorzieningen voor alleenstaanden en gezinnen?
Is er genoeg ruimte om sociaal actief te zijn, betrokken te zijn in de wijk?
Hebben we al voldoende antwoord voor ouderenvraagstukken en hoe gaan we om met de intreding van moderne technieken die beschikbaar zijn voor de wijk?
Ook denken we na over verkeer, vervoer, transport, groen, energie en milieu in de toekomst voor Merenwijk en hoe we moderne technieken kunnen inzetten in de wijk.
Hoe willen we boodschappen doen in de toekomst, wat hebben we nodig en hoe denken we over integratie en welzijn?
Wat gaan we doen met ons afval, kunnen we hieruit energie winnen, eigen compost maken en hoe gaan we om met vraagstukken als veiligheid en zorg? Teveel om op te noemen. Hoe zou jij dat geregeld willen hebben als je in de toekomst kijkt?

De wijkvereniging geeft ons de kans om hierover mee te denken en ik hoop dat je je hiervoor wilt inzetten. Nadenken over de toekomst heeft zin. Meedenken en meepraten over toekomst voor iedereen, uit ieder deel van de wijk, buurt, straat, flat, pleintje, ongeacht wie of wat je bent, maakt dat er energie vrijkomt en ruimte ontstaat voor verandering. Deze energie wil ik bundelen met mensen uit de wijk die zich betrokken voelen en mee willen werken aan het verzamelen van dragende, reële ideeën. Met deze informatie ga ik een visiedocument schrijven namens de wijkvereniging.

Het bestuur van de wijkvereniging Merenwijk nodigt iedereen uit zijn or haar visie door te geven aan Gert, en zo te zorgen voor een leefbare toekomst in onze Merenwijk. Ook zullen de organisaties die al veel werk doen in de Merenwijk door Gert worden benaderd. Gert is bereikbaar via