De groenste wijk van Leiden

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de wijkvereniging op 28 januari 2019 belooft een zeer informatieve bijeenkomst te worden. Wethouder Fleur Spijker komt persoonlijk het laatste nieuws over de Kopermolen vertellen en zij zal vragen daarover beantwoorden. De juriste Malti Bharos van Servicepunt 71 zal uitleggen dat iedere vrijwilliger in Leiden verzekerd tegen schade is of kan zijn.

Samenwerking met werkgroepen

Tijdens het formele deel van de jaarvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid het afgelopen jaar. Ter vaststelling ligt ook een serie spelregels voor de onderlinge samenwerking van de wijkvereniging en diverse werkgroepen die in de Merenwijk actief zijn. Hieronder staat de agenda voor de ALV, spoedig volgt een volledige en uitgebreide versie daarvan.

Nieuwe bestuurders gevraagd

Belangrijk is ten slotte dat de wijkvereniging dringend behoefte heeft aan nieuwe bestuursleden. Dus heeft u denkkracht en organisatievermogen én hart voor de wijk, meld u per mail als mede-bestuurslid. 

De vergadering is op maandag 28 januari, om 19:30 in Regenboog Centrum, Watermolen 1. Inloop met koffie vanaf 19:00 uur.

 1. Opening door de voorzitter Akke Timmermans
 2. Goedkeuring agenda
 3. Notulen A.L.V. van 19 februari 2018; zie bijlage 1
 4. Jaarverslag 2018 bestuur (bijlage 2) en rekening (bijlage 3) en verantwoording 2018 (bijlage 4).
 5. Verslag kascommissie 2018
 6. Décharge bestuur over 2018 door A.L.V.
 7. Verkiezing kascommissie 2019 – twee nieuwe leden
 8. Bestuursverkiezing
 9. Spelregels samenwerking wijkvereniging en werkgroepen
 10. Info over de vrijwilligersverzekering en over de diverse werkgroepen
  Laatste nieuws over de Kopermolen door wethouder Fleur Spijker
 11. Na afloop een drankje, hapje en napraten.

Elders op deze website staat ook de uitgebreide agenda te lezen of te downloaden. Of een bijlage wordt getoond of wordt gedownload hangt af van de instellingen van de browser op uw computer.