De groenste wijk van Leiden

'Goed gedaan, ga zo voort.' Zo laat zich de reactie samenvatten van de leden van Wijkvereniging Merenwijk op het handelen van het bestuur het afgelopen jaar. Geen harde kritiek klonk er op de algemene jaarvergadering op maandag 28 januari 2019, hooguit suggesties om het nog beter te doen. Stevig was wel de 'ondervraging' van wethouder Fleur Spijker over het beleid van de gemeente Leiden rond de vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen en omgeving.
[update: de (concept) notulen zijn hier te vinden]

FleurSpijker2019jalvGebiedsvisie in april

Nieuws had Spijker niet te melden. Het college van b&w zal naar verwachting ergens in april zijn visie op de ontwikkeling van De Kopermolen en omgeving rond hebben. Daar wilde of kon zij nu niet op vooruit lopen. Zij beloofde veel van de opmerkingen van de leden 'mee te nemen' naar het college.

De wethouder zei wel eerlijk dat de Merenwijk niet bovenaan de lijst staat van Leidse wijken die aandacht vanuit de gemeente verdienen. De zorgen gaan vooral uit naar wijken net buiten het centrum van de stad. Daar hoort de Slaaghwijk niet bij, maar dat deel van de Merenwijk verdient wel extra stimulansen - daar wordt ook voorzichtig aan gewerkt.

Werkgroepen en bestuur

Op de agenda stond ook een document waarin de 'spelregels' voor de samenwerking tussen de wijkvereniging en diverse werkgroepen. Toch werd dat op verzoek van de vergadering niet behandeld, omdat sommige werkgroepen hier nog niet goed over hadden kunnen spreken.

Voorzitter Akke Timmermans moest volgens de regels na drie jaar haar functie ter beschikking stellen, maar werd met enthousiasme benoemd voor een nieuwe periode. Zij werd door Ellen van Veelen, een goede fee uit de Merenwijk, geëerd met de titel 'burgermoeder van de Merenwijk' en kreeg een daarbij horende fleurige ketting omgehangen. Timmermans deed wel een dringende oproep aan capabele mensen om te participeren in het bestuur, dat nu sterk onderbemand is.

Akker2019alv
"Burgermoeder van de Merenwijk"

Tijdens de vergadering werden diverse presentaties gehouden. Sommige alleen mondeling; er zijn (verkleinde) pdf-bestanden beschikbaar van de presentaties over Duurzame energie, Hartveilige wijk (AED), College Tour, de werkgroep Zwerfvuil en de Merenwijkagenda.