De groenste wijk van Leiden

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 januari 2019 zijn gereed, nadat ze zijn geaccordeerd op de bestuursvergadering van 11 februari. Klik hier om ze te lezen. De formele goedkeuring van de notulen gebeurt zoals gebruikelijk op de volgende algemene ledenvergadering.