De groenste wijk van Leiden

Tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 27 januari waren er 11 presentaties van werkgroepen uit de wijk. De tijd was eigenlijk te kort om iedereen goed aan het woord te laten, omdat sommigen veel hadden te vertellen of veel mooi beeld wilden laten zien. Wie er niet bij was, heeft iets gemist. We kunnen hier wel een deel van de presentatie alsnog weergeven. Die zijn zonder de gesproken toelichting, en daarom soms erg kort. Om te proberen zoveel mogelijk recht te doen aan alle activiteiten van zoveel vrijwilligers voegen we soms enkele links toe naar websites waar meer informatie is te vinden.

Verkeer & mobiliteit

fietspad WdZlaanDe uiteenzetting van Louis Eggen, voorzitter van de werkgroep Verkeer & mobiliteit, was vooral mondeling. Hij betoogde dat de gemeente Leiden een veel te ruime inschatting heeft gemaakt van de verkeersdrukte in 2030. Er is een grote kans dat de Willem de Zwijgerlaan helemaal niet zo sterk moet worden verruimd als volgens de plannen van nu. Eggen wees ook op de nog steeds onveilige situatie rond de kruising Broekweg-Veluwemeerlaan. Volgens hem is het 't beste om toch maar auto's voorrang te geven en de fietsroute niet strak rechtuit te laten gaan.
De Voetgangersbeweging Nederland ontstond in de Merenwijk, maar opereert inmiddels nationaal, vertelde Boudewijn Leeuwenburgh. Bekijk de PowerPoint-presentie van de Voetgangersbeweging.

Sterke sociale basis

Een sterk sociaal beleid is wel belangrijk, maar belangrijker is wat er echt gebeurt, zei Judith Bierens, die ter vergadering werd aanvaard als nieuw bestuurslid. Ouderen in de Merenwijk doen het relatief goed, zei zij. Van hen doet 30 procent vrijwilligerswerk en 22 procent doet mantelzorg, wat soms best zwaar is. De werkgroep 'sociaal' gaat nu ideeën verzamelen, plannen maken en ze na de zomer ook uitvoeren. Zie ook de Powerpointpresentie over prettig wonen voor ouderen in de Merenwijk.
Voor vrijwilligers bestaat er een verzekering tegen aansprakelijkheid en tegen de nadelen van ongevallen. Als extra spreker kwam Matti Wharos van Servicepunt71 daarover vertellen. Zij komt graag nog eens uitgebreid meer vertellen, omdat er heel veel over te melden is. Bekijk alvast enkele kernpunten (pdf).

Groen: daken, bos en park

Groene daken betekent: planten op het dak. Patty Verkuylen vertelde hoe de bewoners van 31 woningen op de Iepenrode twee maanden geleden sedumplanten op het dak van de schuren lieten leggen. Dat was erg leuk om te doen en het ziet er mooi uit, bovendien is het dankzij die planten 's winters minder koud en 's zomers minder warm in de schuren. Het kost ongeveer 50 euro per vierkante meter, maar de gemeente subsidieerde dat voor de helft. Bekijk de toelichting (pdf).

okkerheide schoolgroepIn voedselbos Okkerheide zijn half januari weer ongeveer 200 bomen en struiken geplant. Voor het onderhoud zijn er al heel wat vrijwilligers, jong en oud, deskundig of alleen maar enthousiast. In de looop van het jaar zijn er weer allerlei soorten vruchten te oogsten, soms ook heel zeldzame, vertelde beheerder Tim Seegers. Op de website van Okkerheide staan veel fraaie foto's plus een agenda van werkzaamheden.

Het Merenwijkpark herbergt een grote variatie aan planten en dieren, zo liet Ant Brandenburg zien. Een bijzonder project van haar is het samenstellen van 'geniet-ommetjes' door de wijk: wandelroutes die langs fraaie tuinen voeren en vooral langs stukjes openbaar groen die door meerdere bewoners samen worden onderhouden. Op haar blog merenwijkpark.wordpress.com vertelt zij veel meer over het park.

Handhaving en cultuur

'Handhaving' betekent in de praktijk: erop toezien dat er geen dingen gebeuren die niet moeten of mogen. Dat doet de politie, maar ook boa (buitengewoon opsporings ambtenaar) Maurice Schouwenaar, die zich al eerder voorstelde op deze website.
De werkgroep Zwerfvuil opruimen doet enorm veel werk en werd daar onlangs ook openlijk voor beloond, zoals we reeds meldden in ons bericht over de jaarvergadering.
Een film, gebaseerd op een boek ('Van boek tot doek') draait er elke laatste donderdag van de maand in de bieb. Dat kan helaas geen andere dag worden, zei Maja Bokma de Boer in antwoord op vragen van mensen die nooit op donderdag kunnen.
Eveneens met een ijzeren ritme (elke twee weken) verchijnt de Merenwijk Agenda, met een neutrale weergave van van alles wat er in de wijk te doen is. Iedereen kan zich gratis aanmelden om de Merenwijk Agenda in je mailbox te krijgen.

Duurzame energie

logo tekstDe werkgroep Duurzame Energie Merenwijk (DEM) heeft inmiddels enkele energieconsulenten opgeleid die bewoners kunnen helpen bij het verduurzamen van hun huur- of koopwoning. Halverwege juni organiseert de werkgroep een wijkfestival bij de kinderboerderij, dus op een dag dat de zonne-energie waarschijnlijk ruimschoots binnenvalt. De werkgroep beschikt nu over een eigen warmtecamera, waarmee is te zien wáár in woningen warmte weglekt. Die camera werkt alleen goed als het buiten maximaal 5ºC is, dus misschien kan die camera deze winter nog (tegen een kleine vergoeding) worden ingezet. Meer info op de website van DEM.