De groenste wijk van Leiden

Beste leden en wijkbewoners van de Merenwijk

Graag nodigen wij je uit voor een brainstorm-avond over de rol van de wijkvereniging in de Merenwijk. We gaan deze avond met elkaar brainstormen over verschillende vragen die de toekomst van de vereniging richting geven. Een paar actieve leden hebben in samenwerking met de voorzitter Akke Timmermans naar aanleiding van de ALV van 19 febr. 2018 de voorbereiding op zich genomen, te weten Marieke Holzapfel, Ant Brandenburg en Thom Luijben.
Het zal een informele maar gestructureerde avond worden. In twee uur hopen we op veel input van bewoners en leden van de vereniging. De avond wordt geleid door Lot Vegter, o.a. oud-bestuurslid en stadslaborant van Stadslab Leiden, er is voor een onafhankelijke, deskundige avondvoorzitter gekozen.

De vraag die centraal staat is: Welke rol kan de wijkvereniging de komende vijf jaar vervullen?

De thema’s die in tafels aan de orde komen zijn;

  1. Algemene verwachtingen van een wijkvereniging
  2. Positie in het politiek / bestuurlijke veld
  3. Rol t.o.v. andere stadspartners
  4. Informatiedeling in en uit de wijk
  5. Ondersteuning van initiatieven

In de vorm van een ‘World Café’ zullen we deze thema’s behandelen. Elke aanwezige van de avond bezoekt de vijf tafels van de bovengenoemde thema's. Per tafel is er een host, die even vertelt wat de vorige groep al bijgedragen heeft en de nieuwe deelnemers vraagt om hierop te reageren.We gaan voor een zo rijk mogelijk opbrengst, en we realiseren ons dat de tijd beperkt is. De uitkomst van de avond genereert nieuwe energie waar we samen op gaan voortbouwen.

Datum: maandagavond 11 juni
Tijd: 19.30 – 22.00 inloop vanaf 19.00
Locatie: De Regenboog, Watermolen 1 , Leiden

Het is voor ons heel fijn als je je via deze link aanmeldt voor de avond. Lukt dit niet, ook dan ben je van harte welkom. Er is plek voor maximaal 40 personen, als er meer bewoners komen, dan moeten we even improviseren.

Hopelijk tot de 11e!

Mede namens Lot Vegter

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de wijkvereniging Merenwijk,

Akke Timmermans