De groenste wijk van Leiden

Het bestuur van de wijkvereniging heeft onlangs verder gesproken over de uitkomsten van de brainstorm-bijeenkomst van 11 juni (zie eerder arikel daarover). Op die bijeenkomst kwam de nodige kritiek op het functioneren van de wijkvereniging, en tegelijk werden er diverse suggesties gedaan voor verbetering.

Het bestuur heeft de volgende kerntaken onderschreven:
- infovoorziening naar de bewoners en leden;
- aandacht voor communicatie, want dat ging niet altijd goed;
- spelregels maken om beter samen te werken met en gebruik te maken van de expertise van werkgroepen.

Hoe gaan we verder?

Het voornemen is om in september of november een bijeenkomst te organiseren over de diverse werkgroepen. Daarbij worden werkgroepen en andere wijkbewoners uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de notitie 'Samenvatting thematafels' (downloadlink) die een inhoudelijk complete samenvatting geeft van de bijeenkomst van 11 juni.

Doel is om te komen tot eenvoudige spelregels over hoe we elkaar beter kunnen informeren, en als het om standpuntbepaling gaat hoe we dat gaan aanpakken.

De wijkvereniging gaat inzetten op informatievoorziening en communicatie. Iedere werkgroep kan een eigen pagina op de website krijgen en zorgen dat belangrijke info voor iedereen beschikbaar is.

De uitnodiging voor deze vervolgbijeenkomst volgt zodra de datum daarvoor bekend is.