De groenste wijk van Leiden

Het bestuur van wijkvereniging Merenwijk heeft een concept Visiedocument ontwikkeld om richting te geven aan de toekomstige ontwikkeling van de Merenwijk. Bekijk of download hier dat document (pdf).
In de maanden voor de zomervakantie wil de wijkvereniging meningen van bewoners ophalen aangaande de beschreven thema's.
De voorbereiding van die vier bijeenkomsten in de kwadranten moet nog gebeuren.

Niet voor niets is dit een concept. Het is belangrijk dat u zich erin herkent, zo niet, geef dan mee aan wat wel een item is naar de toekomst toe.

De thema's of aandachtspunten in het conceptvisiedocument zijn de volgende
Visie op betrokkenheid in de wijk
Visie Hart in de wijk
Visie op veiligheid
Visie op wonen
Visie op economie in de wijk
Visie op het winkelcentrum
Visie op energie
Visie op zorg en welzijn
Visie op groen en milieu
Over de bijeenkomsten zullen wij u nog nader informeren.