De groenste wijk van Leiden

De wijkvereniging moet goed communiceren met álle bewoners en helpen om dingen gedaan te krijgen. Dus goed luisteren, ondersteunen en weer loslaten. Een 'eigen willetje' voor de vereniging is niet nodig, maar goed contact met de gemeente wel. Dat zijn enkele kernpunten van een brainstromsessie die circa vijftig Merenwijkers hadden over 'de toekomst van de wijkvereniging'. En o ja, een informeel ontmoetingspunt zou fijn zijn, een soort café of theehuis voor nieuwsuitwisseling en gezellgheid.

De brainstorm van 11 juni in de Regenboog was belegd door de wijkvereniging zelf (ziehier de uitnodiging en de onderwerpen), maar wel na flinke kritiek op een te eigengereide koers van het bestuur. 'Nooit meer een geheimhoudingsverklaring ondertekenen', klonk ook nu als waarschuwing, evenals 'geen machtspolitiek' of 'niet de hele wijk willen vertegenwoordigen'.

Deelnemers aan de discussieavond konden zich zelf vooraf opgeven en iedereen was welkom. Maar er was helemaal niemand 'van kleur', geen enkele jongere en niemand uit de Horsten – zoals vaak op dit soort bijeenkomsten. Wel waren er veel Merenwijkers met ideeën over hoe de wijk nog beter kan. Een kernachtige samenvatting van de discussierondes bestaat uit onderstaande afbeeldingen met resultaten. De gekleurde stippen geven weer wat de aanwezigen de állerbelangrijkste punten vonden. Klik op een beeld voor een grotere versie.
Een werkgroep, met mensen van binnen en buiten de wijkvereniging, gaat hier nu mee aan de slag en laat snel meer van zich horen.

politiek bestuur smallinformatiedeling small

 

ondersteuning smallkloppend hart small

 

verwachtingen smallstadspartners small