De groenste wijk van Leiden

ALV27jan20De lange algemene ledenvergadering van de wijkvereniging, op maandag 27 januari, bleek eigenlijk toch te kort om voldoende aandacht te besteden aan alle leuke dingen die gaande zijn in de Merenwijk. Voorzitter Akke Timmermans moest halverwege de sprekers manen om toch iets korter van stof te zijn en dan maar wat minder plaatjes te laten zien, anders was er geen tijd meer voor de volgende onderwerpen. Het officiële deel van de jaarvergadering (jaarstukken, kascontrole, nieuwe bestuursleden) dat eraan voorafging, leverde louter instemming op.

Het ging op de uitgebreide vergadering over nuttige zaken zoals de verkeersveiligheid, het winkelcentrum, de sociale omgang en zwerfvuil opruimen, maar ook over leuke onderwerpen als groene daken, het voedselbos en de beetje geheime wandelroutes langs speciale tuinen. De komende dagen verschijnen op deze website uitgebreide weergaves van wat vertegenwoordigers van elf werkgroepen uit de wijk naar voren brachten.

zwervuil prijs2020Werkgroep Zwerfvuil wint prijs

Een mooi nieuwtje was er van de werkgroep Zwerfvuil: vlak voor het weekend ontving die een waarderingspremie van € 200 van de gemeente Leiden, als dank voor het snel en goed opruimen van de vuurwerkrotzooi direct op 1 januari. Deze werkgroep telt inmiddels zestig vrijwilligers. Dat maakt het mogelijk om met z'n allen 24 zogeheten adoptieplekken schoon te houden; dit zijn plekken waar enkele leden van de werkgroep zich specifiek verantwoordelijk voor voelen en de plek als het ware geadopteerd hebben.
Op de foto: Els Bartels en Marjolein Cancrinus namen de prijs in ontvangst.