De groenste wijk van Leiden

 • Wijkbijeenkomst Onderzoeksresultaten Houten Funderingen

  Op 2 november 2023 heeft de werkgroep Funderingen Merenwijk van de wijkvereniging een wijkbijeenkomst georganiseerd waar zo’n vijftig medebewoners op de hoogte zijn gebracht van de resultaten van het onderzoek naar de houten heipalen en van de voorgenomen toekomstige activiteiten van de werkgroep.

  De verontrustende berichten over aantasting van houten funderingen in bijvoorbeeld Gouda waren voor een Merenwijker, gezien de droge zomer van een jaar geleden, aanleiding om de grondwaterstand onder zijn woning eens daadwerkelijk te gaan meten. Zijn bevinding dat er op bepaalde momenten sprake was van droogstand werd besproken met de gemeente en met het adviesbureau Aveco de Bondt dat inzake funderingen de gemeente ondersteunt. Omdat deze problematiek in de Merenwijk breed speelt, richtte de wijkvereniging de werkgroep Funderingen op.

 • Houten funderingspalen: geen zorgen

  geen paalrotGerard van Hees, voorzitter van de wijkvereniging, leidt de bijeenkomst in."Geen reden tot ongerustheid" - dat is kortweg de conclusie uit het onderzoek dat is gedaan naar het risico dat funderingspalen van woningen in de Merenwijk kunnen gaan rotten. De resultaten van verricht onderzoek werden donderdag 2 november in het Odensehuis gepresenteerd door bureau Aveco de Bondt.

  Houten funderingspalen kunnen gaan rotten als ze afwisselend nat en droog zijn. Altijd droog is goed, maar dat lukt nooit onder de grond in drassig Holland. Altijd nat is ook geen probleem. Maar als het grondwater soms erg laag staat, kan er zuurstof bij het hout komen, en dan kan rot ontstaan. In de Merenwijk zit het goed: gebleken is dat de houten palen altijd onder water staan. Dat kan, omdat het bovenste deel van de palen altijd toch van beton is.

  Tijdens de metingen die bureau Aveco de Hondt vorig jaar verrichtte, bleek dat in de relatief laag gelegen Werven het bovenste gedeelte van het hout altijd nog 59 cm onder water staat. In andere buurten in de Merenwijk is die afstand nog groter; bovendien zijn in de meeste buurten de funderingspalen helemaal van beton. Nu kán het grondwater soms nog lager komen te staan, maar die kans is niet groot. De conclusie van de onderzoekers is voor alle buurten: 'nauwelijks aantasting van het hout'.

  Meer informatie: